Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek (ÁSZF)

(hatályos: 2022.június 16. napjától)

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el kötelező érvényű szerződési feltételeinket!

Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben felhasználója kíván lenni web áruházunknak, mivel a weboldal igénybevétele elektronikus szerződést hoz létre.

A honlap üzemeltetésére és a szolgáltatásokra vonatkozó főbb jogszabályok:

-Az „új” Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény),

- A vállalkozók és a fogyasztók közötti elektronikus szerződésekről 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet,

- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

- A 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

- 2008. évi XLVII. törvény – A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

- A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

A weboldalt bárki, térítésmentesen és kifejezett regisztrációs kötelezettség nélkül látogathatja.

A regisztrálás feltétele: természetes személy esetén 18. életévet betöltött cselekvőképes magyar állampolgárság, jogi szervezeteknél a magyar bírósági, állami nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés.

 

 1. Az ÁSZF hatálya, alapelvek

  1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.pumatools.hu domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére irányuló tájékoztatásra és szerződéskötésre vonatkozó kölcsönös, kétoldalúnak minősülő szabályokat tartalmazza.

A www.pumatools.hu domain név alatt működő honlap Üzemeltetője, a Szolgáltató:

Név:                                                 Puma Tools Betéti Társaság             

Székhely:                                          2141 Csömör, Major út 19/D

Központi elérhetőség:                       (+36) 28 446-888, (+36) 28 816-848,

Központi e-mail:                               info@pumatools.hu

Cég képviselője:                               Lévai Ákos

Nyilvántartó Cégbíróság:                  Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Cégjegyzékszám:                              13-06-070816

Adószám:                                         28134262-2-13

Bankszámlaszám:                             11716008-20080808

Ügyfélszolgálat/panaszkezelés elérhetőségei:        (+36) 28 446-888,

(+36) 28 816-848

Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő elektronikus kereskedelmi szerződés olyan általános szerződési feltételeit tartalmazza, amelyeket mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó a termékek adásvételével, szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el.

 1.2. A Szolgáltató bármikor, előzetes elektronikus vagy postai értesítés és a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a fenti honlapon (a továbbiakban: honlap) történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind a Szolgáltatóra, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erejű. A Szolgáltató Köteles a honlapon jelezni az ÁSZF megváltozásának tényét.  A Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatásnak az ÁSZF módosítás utáni igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.

1.3. A Szolgáltató által a honlapon közzétett mindennemű tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató termékeinek leírásáért, műszaki paramétereiért a termék gyártója felel a rá vonatkozó szabályok szerint.

1.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek tesznek lehetővé.

1.5. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek.

1.6. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el.

1.7. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok, keresés, megrendelés, fizetés, szállítás megjelölése  és az igénybe vett szolgáltatásokra, megvásárolt termékekre vonatkozó adatok igazolják.

1.8.A szerződéskötés nyelve kizárólag: magyar.

1.9.  Magatartási Kódex nem áll rendelkezésre.

1.10. A szerződés és a megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is.

1.11. A vállalkozó megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket. A vállalkozó által igénybe vett hardverek és szoftverek biztonságosan képesek együttműködni az elektronikus kereskedelmi ügyletek kapcsán létrejövő digitális adattartalmakkal.

 

 1. Termékkategóriák

A Szolgáltató a honlapján az alábbi kategóriákban teszi lehetővé szolgáltatás igénybevételét vagy az adásvételt a Felhasználók részére:

- Kéziszerszám

- Műhelyfelszerelés, berendezés

- Autóipari, járműipari szerszámok, célszerszámok

- Munkavédelmi eszközök,  felszerelések

- Levegős szerszámok, gépek

- Elektromos szerszámok, gépek

- Csomagoló anyag, fólia termékek

 1. Regisztráció, megrendelés

3.1. A vásárlás kizárólag a web áruházban történt regisztrációval lehetséges, amelyet technikailag a Felhasználó végez el, valós személyes adatait megadva.

Felhasználó felel az általa megadott adatok valóság tartalmáért, Szolgáltató pedig biztosítja az adattévesztés, elírás, elütés, téves értelmezés miatti adatok helyesbítésének technikai lehetőségét a regisztrációt elvégző szoftverén belül, illetve külön kérelemre is. Felhasználó a bejelentkezést követően a Saját adatlap menüpont alatt maga is hozzáférhet, módosíthat az adatain bármikor. Felhasználó adathelyesbítési kérelmet személyesen és postai úton is benyújthat, a személyes beazonosíthatóság feltételének megfelelve.

Regisztráció nélküli, illetve telefonon történt megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.

Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

 

3.2. Szolgáltató jelen szabályozás keretén belül és a honlapon megtalálható információk alapján a szerződéskötés előtt tájékoztatja a Felhasználót a következőkről:

- a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről (termékleírások, megrendelés menete, fizetés, szállítás)

-termék nettó, bruttó ára, járulékos költségek, postaköltségek, szállítási költségek, egyéb díjak,

- a Szolgáltató ajánlati kötöttségének idejéről és feltételeiről,

- azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják,

- arról, hogy a szerződés az ÁSZF alkalmazásával, a megrendeléssel és a megrendelés elfogadásával írásbeli szerződésnek minősül, s ezen elektronikus iratokat Szolgáltató az általános szabályok szerint megőrzi,

- a szerződés nyelvéről: magyar nyelv,

- a természetes személynek minősülő Felhasználó elállási jogáról.

Szolgáltató a fenti pontok tekintetében a honlapon fellelhető tájékoztatáson túl az egyes konkrét árakról, díjakról, feltételekről, szabályokról és egyéb lényeges körülményekről papír alapú (vagy a Felhasználó számára hozzáférhető tartós adathordozón) katalógusaiban, termék ismertetőiben, szerződéseiben, tájékoztatóiban is tájékoztatást nyújt a Felhasználó részére, illetve közzé teszi a honlapján.

 

3.3. A megrendelés menete: Felhasználói bejelentkezés felhasználónévvel és jelszóval, termékek, mennyiségek kiválasztása, virtuális kosárba helyezése, fizetési mód kiválasztása, szállítási, számlázási adatok megadása, ellenőrzése, majd a megrendelés gombra kattintás. A megrendelés véglegesítése előtt Felhasználónak mindenkor joga és lehetősége van visszalépni, törölni és elállni az ügylettől. A megrendelés gombra kattintva Felhasználó véglegesíti megrendelését, de megjegyzéssel is elláthatja a megrendelését, amely további jogi lehetőséget biztosít jogai gyakorlására vagy kötelezettségei teljesítésére.

A megrendelést követően a Felhasználó az általa megadott e-mail címre haladéktalanul visszaigazolást kap a megrendelésének minden lényeges adatát feltüntetve.

Az email-ben történő vissza igazolás kézbesítésének hiányát a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége okozhatja. Az e-mail-ben történő visszaigazolás automatikusan megtörténik a megrendelés rögzítését követően.

 

 1. A megrendelések feldolgozása

4.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8 és 16 óra között, a feldolgozás legkésőbb a megrendelést követő 4. munkanapon megtörténik.

4.2. Felhasználó megrendelése vételár ellenértékének banki átutalással vagy banki számlára történő befizetéssel történő megfizetése esetén a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül kell teljesíteni a Szolgáltató bankszámlájára.  Amennyiben 5 munkanapon belül a Szolgáltató bankszámláján a vételár nem jelenik meg, Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni és a vevőt értesíteni.

4.3. Általános Szolgáltatói teljesítési határidő:

- utánvételes esetén a megrendelés leadásától számított 2 munkanapon belül.

-  banki átutalás, illetve bankszámlára történő befizetés esetén a vételár jóváírását követő 2 munkanapon belül.

Amennyiben a termék nincs raktáron és a teljesítés nem megoldható a fenti határidőben, úgy a Szolgáltató értesíti és tájékoztatja a Felhasználót erről a körülményről és megállapodnak a megrendelés és a teljesítés további részleteiről.

 

 1. Szállítás

5.1. Felhasználó a megrendelt és kifizetett termékeket a következő módon tudja átvenni a Szolgáltatótól vagy harmadik személytől:

- személyes átvétel a Szolgáltató által megjelölt helyen és időtartamon belül,

- fuvarszolgálat igénybevételével (futár költségek a Felhasználót terhelik).

5.2. Felhasználó a megrendelt és utánvéttel kért termékeket a következő módon tudja átvenni a Szolgáltatótól vagy harmadik személytől:

- személyes átvétel a Szolgáltató által megjelölt helyen és nyitva tartáson belül,

- fuvarszolgálat igénybevételével (futár költségek a Felhasználót terhelik).

Futárszolgálat igénybe vétele esetén Felhasználó tájékoztatást kap a Szolgáltatótól vagy a Futárszolgálattól a várható kézbesítési időről és a csomag azonosító adatáról.

 

 

6./ Fogyasztói jogok, panaszkezelés, békéltető testület

 

6.1./ Fogalmak

6.1.1. fogyasztóa Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. §-a alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Mindezek alapján egy jogi személy (pl. kft.) nem minősül fogyasztónak.

 

6.1.2. vállalkozásazon vállalkozási tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi,

 

6.1.3.gyártó:

 1. a)a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy
 2. b)a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló,

 

6.1.4. forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza,

 

6.1.5. termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt - és a dolog módjára hasznosítható természeti erő,

 

6.1.6. szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában,

 

6.1.7. árua termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás,

 

6.1.8. eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár,

 

6.1.9. egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár,

 

6.1.10. kereskedelmi kommunikációa fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,

 

6.1.11.  forgalmazás: valamely termék vállalkozás által - értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen - történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is,

 

 

6.2./ Árfeltüntetési kötelezettség

 

6.2.1. A fogyasztót írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.

 

6.2.2. Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.

 

6.2.3. Az eladási árat és az egységárat, illetve - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével - a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni.

 

6.2.4. A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni.

 

6.2.5. Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik -, az egységárat is meg kell adni.

 

6.2.6.  Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.

 

6.2.7. Az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó köteles.

 

6.2.8. Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett

 

6.3./ Csomagolási kötelezettség

6.3.1.A terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg a termék minőségét, könnyítse meg szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék minőségét vagy mennyiségét.

 

6.3.2.  A termék csomagolására jogszabály további előírásokat határozhat meg.

 

6.3.3. A csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó köteles. Ha a gyártó nem tesz eleget a csomagolási kötelezettségének, akkor a forgalmazó köteles pótolni azt.

 

6.3.4. Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy a csomagolásra vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.

 

 

 

6.4./ Panaszkezelés általános szabályai

6.4.1.A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.

 

6.4.2. A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

 

6.4.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 

 1. a)személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
 2. b)telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

6.4.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

 6.4.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 1. a)a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b)a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c)a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d)a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e)a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. f)a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g)telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

6.4.6. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.  A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét

 

 

6.4.7. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

 

6.4.8. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 

6.4.9. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

 

- a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

-  a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

 - a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

 - a hiba bejelentésének időpontját,

 -  a hiba leírását,

 - szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

 - a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 

6.4.10.  Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

 

6.4.11. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

6.4.12. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

6.4.13. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

6.4.14.A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

6.4.15.Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

 

 1. a)a fogyasztó nevét és címét,
 2. b)a dolog azonosításához szükséges adatokat,
 3. c)a dolog átvételének időpontját, továbbá
 4. d)azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

 

Fentiek a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

 

6.4.16.  Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

A javítószolgálat a kijavítást a 10.4.14. pontban előírtak betartásával köteles elvégezni.

 

 

 

6.5./ Fogyasztóvédelem, a Békéltető testület eljárása

6.5.1.1. A magyar fogyasztóvédelmi szerv elérhetősége:

Gödöllői Járási Hivatal – 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. mail: godollo@pest.gov.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/godolloi-jarasi-hivatal

Az európai unió on-line fogyasztóvédelmi vitarendezési fórum elérhetősége:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

6.5.1.2. A vállalkozó tájékoztatja a megrendelőt/vásárlót, hogy esetleges panasz, vita, sérelem esetén joga van békéltető testülethez fordulni.

 

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő Békéltető Testület

(Pest Megyei Békéltető Testület) 

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő

Nincs félfogadás

Kedd

9.00 - 14.00

Szerda

9.00 - 14.00

Csütörtök

9.00 - 14.00

Péntek

Nincs félfogadás

 

Tanácsadás

Hétfő

Nincs félfogadás

Kedd

9.00 - 15.00

Szerda

9.00 - 15.00

Csütörtök

9.00 - 15.00

Péntek

Nincs félfogadás

 

Elérhetőségek

Telefon/Fax:

(+36-1) 269-0703

 

(+36-1) 784-3076

 

(+36-1) 784-3149

E-mail cím

pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím:

Pest Megyei Békéltető Testület

1364 Budapest, Pf.: 81

 

 

Elektronikus elérhetőség: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

 

Eljárási tájékoztató:

 

http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/eljaras-menete

 

6.5.1.2. A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti,

 

 • a termék minőségével,
 • a termék biztonságosságával,
 • a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
 • a szolgáltatás minőségével,
 • a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével

 

kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

6.5.2.  Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.  A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.

 

6.5.3.A békéltető testület eljárásának fogyasztó kérelmére történő megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

6.5.4. A fogyasztó a kérelmet a békéltető testület elnökéhez címezve, írásban kell, hogy benyújtsa.

 

6.5.5. A kérelemnek tartalmaznia kell

 

 1. a)a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. b)a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. c) ha a fogyasztó az általánostól eltérő illetékességet kíván alkalmazni, akkor az annak megfelelő illetékességű a békéltető testület megjelölését,
 4. d)a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. e)a fogyasztó nyilatkozatát, hogy a vállalkozással megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 6. f)a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. g)a testület döntésére irányuló indítvány,
 8. h)a fogyasztó aláírását.

 

6.5.6. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előzetes szükséges egyeztetés megkísérléséről.

 

6.5.7. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

6.5.8.  A békéltető testület elnöke az eljárást megszünteti, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban más békéltető testület előtt eljárást indítottak, közvetítői eljárást indítottak, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak.

 

6.5.9. Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról, illetve arról, hogy kezdeményezi a meghallgatás mellőzését, a feleket előzetesen értesíti.

 

6.5.10. Az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását, a meghallgatás mellőzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell szereznie. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a fél - az elnök erre irányuló felhívásának kézbesítésétől számított - tizenöt napon belül nem nyilatkozik.

 

6.5.11.  Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja.

 

6.5.12.  Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.

 

6.5.13. Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

 

6.5.14. A tanács az eljárást megszünteti, ha

 

 1. a)a fogyasztó a kérelmét visszavonja,
 2. b)a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
 3. c)az eljárás folytatása lehetetlen,
 4. d)az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható - nincs szükség.

 

6.5.15.  Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

 

 1. kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás - a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt - általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy

 

 1. ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

 

6.5.16.A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.

 

6.5.17. Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.

 

 

6.5.16. A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

 

6.5.17.  A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.

 

 

 

 

 

7./  Elállási jog

 

7.1. A fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől azokban az esetekben, amikor a termék nem áll elállási korlátozás alatt. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Szolgáltató külön felhívja a figyelmét a vásárlónak, hogy az elállási jog a

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. §-a alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt illeti meg.

Jogi személy nem minősül Fogyasztónak, nem vonatkoznak rá a fogyasztóvédelmi szabályok.

 

7.2. Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi, több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor amelyen a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi, termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

 

7.3. Ha fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (személyesen, postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2141 Csömör,Major út 19., info@pumatools.hu.  A fogyasztó felhasználhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, de nyilatkozatát megteheti formakényszer nélkül is.

 

7.4.  Határidőben gyakorolja elállási jogát a fogyasztó, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

7.5. Elállási nyilatkozat minta a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza):

 

 

 

Címzett:……………………………………………………………. vállalkozás

 

Alulírott/ak ………………………………………………. vásárló/fogyasztó kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

………………………………………………………………………...…………..

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: ……………………………………

 

 

8./ Az elállás joghatásai

 

8.1. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a vállalkozó visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a megrendelő/fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

 

8.2. Fogyasztó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztó semmilyen többletköltség nem terheli.

 

8.3.  Elállás esetén a fogyasztó köteles a vállalkozó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a 2143 Csömör, Major út 19. sz. alatti üzletébe visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a fogyasztó elküldi a terméket.

 

8.4. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a megrendelő/vásárló/fogyasztó viseli, a Szolgáltatóutánvéttel feladott postai küldeményt nem vesz át a termék állapotának, minőségének előzetes ellenőrizhetetlensége okán.

 

8.5.   A visszatérítést a vállalkozó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a megrendelő/fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

8.6.   Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Szolgáltató az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

 

8.7    Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

 

8.8.   Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmálya, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

8.9.   A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a jogszabályban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 

- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

- hírlap, könyv, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

 

9./  Kellékszavatosság

 

9.1. Megrendelő a vállalkozó  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

9.2. A megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

9.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

9.4. Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő két hónap, de legfeljebb egy év.

 

9.5. Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

10./ Termékszavatosság

 

10.1.  Ingó dolog (termék) hibája esetén megrendelő - választása szerint - kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

10.2.  Termékszavatossági igényként megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

10.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

10.4. Termékszavatossági igényét megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

10.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén megrendelőnek kell bizonyítania.

 

10.6.  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

10.7.  A megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

11./  Jótállás

 

11.1. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótálásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

 

(elérhetőség: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor)

 

11.2. Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet értelmében az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás időtartama

 

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,

 

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,

 

- 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

 

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a Puma Tools Bt. kizárólag új tartós fogyasztási cikkekre vállalja a fenti jótállást és a Polgári Törvénykönyv szerint kizárólag fogyasztónak minősülő vásárlókkal szemben. Új tartós fogyasztási cikkeknek a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkek minősülnek.

 

A jótállás nem fogyasztók esetén 1 év. Nem fogyasztók esetén a bizonyítási teher mindvégig – egységesen – a vásárló oldalán áll fenn. A jótállás a jótállási jeggyel érvényesíthető.

 

11.3. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A megrendelő a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

11.4. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

11.5. A fogyasztó nem javíthatja/javíttathatja meg a terméket a kereskedő  költségén.

 

11.6. A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

- a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,

- a hiba okát és a javítás módját,

- a fogyasztási cikk megrendelő részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,

- a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.

 

11.7.  Ha a megrendelő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja szerinti aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

11.8  Szolgáltató/forgalmazó nem tartozik jótállási időn túl ( szakmailag elvárható élettartam ) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

 

11.9. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

11.10. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni, egyébként viszont a megrendelőt/vásárlót a jótállásból fakadó jogok az előző pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

12./ A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján:

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

 1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a vásárló a kellékszavatossági jogával?

A vásárló valamely termék/szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

 

A vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a vásárló a kellékszavatossági igényét?

 

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a vállalkozás felhívja a vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti a vásárló a kellékszavatossági igényét?

A vásárló a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a vásárló a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg a vásárlót a termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a vásárló a termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

A vállalkozás felhívja a vásárló figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

 

 1. Jótállás

 

A vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A vállalkozás felhívja a vásárló figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótálással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásoktól, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

 

Szolgáltató/forgalmazó nem tartozik jótállási időn túl ( szakmailag elvárható élettartam ) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

 

A jótállás megvonásával járhat amennyiben a terméken végzett javítási / szerelési munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, illetve szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy végzi és a hiba ennek következtében keletkezett. Garanciavesztéssel járhat továbbá, ha a terméken égés, törés, repedés vagy egyéb fizikai, látható sérülés van illetve nem rendeltetésszerű használat (a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történő használat,túlhúzás), szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), a termék leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikai / elektromos terhelés illetve egyéb nem a célnak való felhasználás, helytelen tárolás, rongálás, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, elemi kár, természeti csapás, okozta a meghibásodást.

 

Jótállás megvonásával járhat, ha a terméken található garancia címke megsérül, eltávolításra kerül.

 

 

 

13./  Tulajdonjog fenntartása

 

Vállalkozó a megrendelt termék teljes vételárának a megfizetéséig a tulajdonjogát a termék felett fenntartja. A számlán, szállítólevélen szereplő termékeket dologegységként kezeljük.

 

 

14./ Szerzői jogi nyilatkozat

 

 

Minden szerzői jogunkat fenntartjuk a 1999. évi LXXVI.törvény alapján!

www.pumatools.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így a tájékoztatók, leírások, cikkek, a képek, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni, eredeti megoldásunk szerzői mű (a továbbiakban: "mű") a fenti törvényben megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt áll.


Az oldalainkon olvasható művek szerzői a művekben olvasható eltérő rendelkezések hiányában műveik többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik:

Tilos a fenti műveinkről bármely technikai módszerrel bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása az írásbeli előzetes hozzájárulásunk nélkül.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos az pumatools.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az pumatools.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

 

15./ Záró és egyéb rendelkezések

 

 

Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

 

Puma Tools

2022.06.16.

 

Több mint 30 éve az önök szolgálatában!

Professzionális szereléstechnikai megoldások a járműipar számára.

Célszerszámok, műhelyfelszerelések, berendezések, segédanyagok kis- és nagykereskedelme

Üzlet fotó
NKFIA